Click
背棄了理想 誰人都可以 那會怕有一天只你共我
原諒我這一生不羈放縱愛自由
也會怕有一天會跌倒
原諒我這一生不羈放縱愛自由
也會怕有一天會跌倒
原諒我這一生不羈放縱愛自由
也會怕有一天會跌倒
原諒我這一生不羈放縱愛自由
也會怕有一天會跌倒
原諒我這一生不羈放縱愛自由
原諒我這一生不羈放縱愛自由
原諒我這一生不羈放縱愛自由

二樓後座

回想廿年前,Beyond四名小伙子每日均會到面積只有二百多呎,只可容納他們夾band的一個小角落進行他們的音樂創作 ;到他們成名兼不斷獲獎時.這間小型的band房也依舊不變.直至同一單位的其他房客受不了被他們每晚的滋擾,因而相繼搬出,Beyond於是決定 把整個單位打通,擴建他們的音樂室.在一九九五年,Beyond推出的一張大碟亦以[二樓後座]為名,而這張大碟更打破雙白金紀錄,令他們氣勢一時無兩.由小變大,由四人變三人行,再作個人發展.這個NFT完全見證了Beyond二十年來的歷史.

路線圖

coming soon
/ Phase 01
2FR NFT 鑄造
質押積分系統(積分可使用於各個福利及線上、線下場景) 2FR 結合 Pass 的釋出,解鎖更多 2FR Pass 權益
/ Phase 02
2FR 線上社區
社區各類線上、線下band友聚會元宇宙虛擬演唱會
/ Phase 03
質押積分系統
質押積分系統(積分可使用於各個福利及線上、線下場景) 2FR 結合 Pass 的釋出,解鎖更多 2FR Pass 權益
/ Phase 04
元宇宙
相信大家睇完上星期發出嘅世榮介紹短片之後都記得世榮提過二樓後座嘅元宇宙,今日就俾大家睇一睇我哋嘅裝修情況
/ Phase 05
會員專屬產品
專屬線上商城可兌換和購買會員專屬產品享有 BRG3 與各大知名品牌合作系列產品的空投及抽獎 解鎖更多合作夥伴的虛擬地產、房產,及元宇宙社區場景的搭建與世榮互動機會

2FR 團隊

2FR 由一群經驗豐富的區塊鏈開發人員組成。他們與 Metabrge 合作,將 2FR NFT 帶到區塊鏈的世界中。 2FR 同時也是 Metabrge 背後的創造者,這是一個振奮人心的新時代元宇宙項目。在 2FR 中,用戶可以用一個全新的方式創建、連接、探索和遊戲。他們甚至可以通過出售他們的作品來收益!

世榮

創辦人

Twitter iconInstagram icon

經理

社群經理

Twitter iconInstagram icon

艾迪

市場總監

Twitter iconInstagram icon

創意總監

Twitter iconInstagram icon

常見問題

二樓後座何時推出?

Arrow icon

我們的目標是在三月底。確切日期將很快公佈。

發售時的價格是多少?

Arrow icon

免費

如何得到二樓後座NFT ?

Arrow icon

如果你被列入白名單,你可以在預售中購買,否則你可以在公開發售中購買。當我們售罄時,您將能夠在 Opensea 的二級市場上買到。

如何獲得白名單?

Arrow icon

請轉到Discord頻道 #getwl

我收到 DM 有折扣。這是真的嗎?

Arrow icon

不,我們永遠不會 DM 你。記在腦子裡!

如何在谷歌瀏覽器上安裝和使用MetaMask錢包?

Arrow icon

不,我們永遠不會 DM 你。記在腦子裡!

如何購買以太幣並轉移到Web3錢包 ?

Arrow icon

購買者應了解區塊鏈商品或加密貨幣商品,其市場價格具有極高之波動性及不確定性。本商品並非金融商品或任何投資理財型商品,商品之設計目的並非作為投資之用,無論購入或出售本商品,為購買者自行決定且自行負責之行為,本公司就商品未來的價格變化無法預測或控制,如有任何價格波動,皆與本公司無關,本公司對任何人因買賣或交易本商品所造成之獲利或虧損,無任何的法律或財務上之責任。

我可以成為mod嗎 ?

Arrow icon

請轉到Discord頻道 #modapply

如果我有一份合作提案,我應該聯繫誰?

Arrow icon

請DM聯繫我們任何一位Mod

公開和預售是否有最大的鑄造上限?

Arrow icon

待定

二樓後座
0:00
0:00